8.5.2016

Podmínky užití

Provozovatelem webových stránek www.topdesign.cz je společnost TopDesign Stavby, s.r.o., která je také, není-li uvedeno jinak, autorem zvěřejněných informací a všech obsahových materiálů.

Nakládání s obsahem internetových stránek www.topdesign.cz, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle, případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si předem souhlas majitele toho serveru. Bez tohoto souhlasu není možné kopírovat a šířit uveřejněné materiály.

Pravidla pro novináře

Novinářům uděluje společnost souhlas k rozšiřování a zveřejňování všech materiálů, které jsou vystaveny na internetových stránkách společnosti v sekci tiskové centrum s podmínkou, že bude vždy uveden zdroj informací a to webové stránky společnosti. Informace takto načerpané nebudou významným způsobem změněny či jakkoli zkresleny a bude zachován jejich význam a smysl.

Omezení odpovědnosti provozovatele

Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody vzniklé v souvislosti s užíváním těchto stránek. Dále neodpovídá za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti či z důvodu nedostupnosti obsahové části.