Výrobně-skladovací hala
společnosti VYVA PLAST

Pro společnost VYVA PLAST, s.r.o. jsme projektovali výrobně-skladovací halu se záměrem energetických úspor stávajícího objektu. Hala je určena pro výrobu a skladování plastových dílů.

vyvaplast-1.jpg

Popis stavby

Hala z ocelových
tenkostěnných profilů

Výrobní a skladová hala včetně spojovacího krčku a zajištění energetických úspor stávajícího objektu. Hala je navržena z ocelových tenkostěnných profilů s žárově zinkovanou úpravou. Opláštění fasády je řešeno pomocí sendvičových panelů. Střešní plášť je navržen jako skládaný s povlakovou krytinou. Spojovací krček je řešen jako klasická zděná konstrukce s plochou střechou. Zajištění úspor energií na stávajícím objektu bylo spojeno s renovací fasády. Navržen byl systém provětrávané fasády s izolantem z minerální vaty. Vrchní pohledová část fasády je řešena z lakovaných ocelových kazet kotvených na Al nosný rošt.

Harmonogram

Průběh spolupráce

S klientem jsme spolupracovali od projektové dokumentace
po výstavbu a finální kolaudaci.

Osobní schůzka

01/2012

Projektová dokumentace

02/2012

Stavba areálu

06/2012

Kolaudace

05/2013

Od první schůzky k výrobě: 17 měsíců